ذخیره سازی 129 میلیون پست لارو میگو در استخرهای چابهار

  • 1398/08/17
  • 10:02
ذخیره سازی 129 میلیون پست لارو میگو در استخرهای چابهار

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت:امسال 129 میلیون و 238 هزار قطعه پست لارو در 617 استخر پرورش میگو ذخیره سازی شده است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار