افزایش فرار از خدمت در اسرائیل به بهانه بیماری روانی

  • 1398/08/17
  • 21:02
افزایش فرار از خدمت در اسرائیل به بهانه بیماری روانی

از مجموع ۴۵۰۰ معافیت ۴۴.۷ درصد مربوط به یهودیان حریدی و ۴۳.۶ درصد مربوط به یهودیان سکولار و ۸.۷ درصد مربوط به افرادی است که در مدارس دینی یهودی تحصیل کرده اند.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار